Gjødsel til planter

Gjødsel til planter

Gjødsel er fellesbetegnelsen på næringsblandinger til planter, enten det er av organisk eller mineralsk opphav. Planter henter grunnstoffene karbon, oksygen og hydrogen fra luften, resten av grunnstoffene plantene trenger for å vokse, utvikle blomster og frukter henter de fra gjødsel eller vekstmedium. Gjødsel og plantenæring er to begreper som blir brukt om hverandre, de betyr det samme.

 

Både organisk og mineralsk gjødsel tilfører plantene alle nødvendige næringsstoffer via rotsonen. Noen typer gjødsel kan tilføres som bladspray, men i de fleste tilfeller må dette ses på som en bi-metode for å tilføre næringsstoffer. God gjødsel, eller plantenæring om du vil, tilfører plantene alle næringsstoffene de trenger for  å opprettholde normale livsfunksjoner fra spiring til modning.

 

Det er 17 essensielle grunnstoffer som alle planter trenger for å vokse, utvikle blomster, frukter og frø. 3 av disse kommer fra luften og blir tatt opp via bladene, resterende 14 blir tatt opp fra rotsonen, via røttene.

 

Det finnes mange typer gjødsel å velge mellom; flytende, fast, hurtigopptakende, sakte frigjørende gjødsel. Noen typer gjødsel kan blandes direkte i vekstmediet, typisk for ulike typer kompost eller ekskrementer fra høns, hest eller ku. Valget står ofte i om det skal være enklest mulig, og treffe et gjennomsnitt av planters næringsbehov eller om man skal ha mulighet til å optimalisere næringstilførselen med to- eller tre-komponent gjødsel. Uansett hva du velger så skal god gjødsel dekke dine planters behov for næring.

 

Hva trenger plantene?

Her er en oversikt over ulike grunnstoffer planter trenger for å opprettholde alle normale livsprosesser. Det er verdt å vite at mange av grunnstoffene kommer i ulike molekylære former, noen er raskt opptakelige mens andre trenger hjelp av enzymer og mikrober for å tilgjengeliggjøres for plantene.

Opptak av næringsstoffer Næringsstoffer
Makronæringsstoffer fra CO2 i lufta og vann via røttene
 • Hydrogen (H)
 • Karbon (C)
 • Oksygen (O)
Makronæringsstoffer fra gjødsel og vekstmedium
 • Nitrogen (N)
 • Fosfor (P)
 • Kalium (K)
 • Kalsium (Ca)
 • Svovel (S)
 • Magnesium (Mg)
Mikronæringsstoffer fra gjødsel og vekstmedium
 • Jern (Fe)
 • Klorid (Cl)
 • Kobber (Cu)
 • Mangan (Mn)
 • Zink (Zn)
 • Molybden (Mo)
 • Bor (B)
 • Nikkel (Ni)

  CO2 tas opp fra luft via mikroskopiske spalteåpninger på bladene (stomata). Vann (H2O) tas opp via rotsonen og sammen med CO2 tilfører disse to molekylene alt plantene trenger av grunnstoffene hydrogen, karbon og oksygen. Resterende 14 elementer tas opp som ioner (anioner og kationer) fra vekstmediet.

  Det finnes mange ulike typer gjødsel. Hva som er det beste valget av gjødsel kommer an på behovet og preferanser. Og selvfølgelig kvaliteten. At det er rene næringsstoffer uten skadegjørere, med lave nivåer av tungmetaller og minimal forurensing.

  • Flytende gjødsel
  • Fast gjødsel
  • Organisk gjødsel
  • Mineralsk gjødsel
  • Langtidsvirkende gjødsel
  • Tilskudd og boosters
  • Artsspesifikk gjødsel
  • Gjødsel til vekstfase
  • Gjødsel til blomstringsfase
  • Gjødsel optimalisert til ulike typer vekstmedium
  • Gjødsel optimalisert til ulike vanningssystemer

   

  Flytende gjødsel

  Flytende gjødsel kan være praktisk for deg som ikke har så mange kvadratmeter med planter. Med enkel dosering og rask oppløsning er flytende gjødsel det mange hobbygartnere og innedyrkere foretrekker.

   

  Flytende gjødsel kommer som en eller flere komponenter som utfyller hverandre. Grunnen til at enkelte gjødsel-serier har flere komponenter er at man da kan tilpasse forholdet mellom komponentene etter næringsbehovet til plantene man dyrker. Gjødsel i flere deler optimaliserer næringstilførselen i hver vekstfase og etter ulike arters behov.

   

  Fast gjødsel

  Fast gjødsel kan være ulike typer kompost, avføring fra dyr, eller andre typer bio-masse. Det kan også være mineralsk gjødsel i pulver eller granulert form.

   

  Organisk gjødsel

  Organisk gjødsel er gjødsel som har sitt opphav fra biomasse; enten det er kompost med avfall fra bearbeiding av ulike råvarer, eller tørket avføring fra dyr.

  Organisk gjødsel er ofte bundet sammen på molekylnivå og må brytes ned til mindre bestanddeler før plantene klarer å ta de opp via røttene. Dette gjør at næringen holder seg i vekstmediet lenger og ikke har like lett for å bli skylt ut ved regnvær eller når det vannes.

   

  Mineralsk gjødsel og Langtidsvirkende gjødsel

  Mineralsk gjødsel er kjemisk gjødsel som i god gjødsel er lettopptakelig for plantene. Denne typen gjødsel er mer stabil enn organisk gjødsel og på grunn av den høye opptakeligheten er mineralsk gjødsel svært potent. Det er viktig å ikke overdosere for å unngå et giftig rotmiljø.

   

  Mineralgjødsel kan være granulert og satt sammen på en måte som gir gjødselet langtidsvirkende egenskaper. Langtidsvirkende gjødsel er ofte granulert for sakte frigjøring over tid. Langtidsvirkende gjødsel kan blandes inn i vekstmediet ved ompotting eller strøs i det øverste topplaget som toppdressing. Vanning og mikrober vil være med på å tilgjengeliggjøre næringsstoffene over tid.

   

  Tilskudd og boosters

  Tilskudd og boosters tilføres i tillegg til NPK gjødsel for å øke nivåene av enkelte næringsstoffer. Canna PK-booster er et populært tilskudd av fosfor og kalium til planter i blomstring.

   

  En annen populær booster er Canna Cal-Mag, et tilskudd av magnesium (Mg) og kalsium (Ca) for planter som vannes med mineralfattig vann, eller osmose-filtrert vann.

   

  Canna Cannaboost er en tredje populær booster som fremmer frodig knopp- og blomsterdannelse.

   

  Artsspesifikk gjødsel

  Artsspesifikk gjødsel er gjødsel som er optimalisert til en spesifikk plantetype, f.eks. tomat-gjødsel, grønnsaksgjødsel, sitrusgjødsel, kaktusgjødsel, plengjødsel, etc. Med artsspesifikk gjødsel gis plantene en balansert diett etter den spesifikke artens behov.

   

  Gjødsel til vekstfasen

  Gjødsel til vekstfasen gir plantene alle nødvendige næringsstoffer til å danne en god struktur med stilker og grener, blader og en solid og effektiv rotstruktur. Gjødsel til vekstfasen betegnes oftest med «Grow» og tilfører blant annet mer nitrogen enn gjødsel til blomstringsfasen. Til planters vekstfase, grønne planter og urter som ikke skal blomstre er Biobizz Bio-Grow en god organisk gjødsel.

   

  Gjødsel til blomstringsfasen

  Gjødsel til blomstringsfasen inneholder høyere nivåer av fosfor og kalsium enn i gjødsel til planter i vekstfasen. Dannelsen av blomster og utviklingen av frukter, frø og videre vekst gjør at plantene trenger mer av disse næringsstoffene. Gjødsel til blomstringsfasen er ofte betegnet «Bloom». Biobizz Bio-Bloom er et eksempel på organisk gjødsel til planters blomstringsfase.

   

  Noen typer gjødsel er optimalisert til ulike typer vekstmedium. Et eksempel er Canna Terra Vega og Terra Flores til dyrking i jord eller torv-baserte dyrkningsmedier. Terra Vega brukes til planter i vekstfasen i jord-substrat. Terra Flores brukes til planter i blomstring og videre frem til innhøsting.

   

  Flere produsenter tilpasser gjødsel for dyrking i kokosfiber, kokosjord (coco) eller kokos-granulat. Et eksempel på gjødsel til kokosjord (coco) er Canna Coco A+B, en to-komponent gjødsel til både vekst- og blomstringsfasen. Forholdet mellom A+B endres mellom vekstfasene.

   

  Noe gjødsel er optimalisert til ulike typer vanningssystemer f.eks. hydroponiske resirkulerende systemer, eller hydroponiske såkalte «run to waste»-systemer der vannet ikke går tilbake i reservoaret. Her kan vi nevne Aqua Vega A+B til vekstfasen, eller Aqua Flores A+B til blomstringsfasen. En annen populær produsent av gjødsel til hydroponiske systemer er Terra Aquatica, eller GHE som de het frem til 2022. Det som var GHE Flora gjødsel, ble Terra Aquatica TriPart, samme gjødsel men med ny branding. En universal-gjødsel til alle typer planter i alle typer vekstsystem. TriPart bestående av tre flasker; Grow, Bloom og Micro (micro er tilpasset med en versjon for hardt vann og en versjon for mykt vann).

   

  Slik blander du næringsblandingen:

  1. Fyll ønsket mengde vann i en beholder. Vannet bør ha en temperatur på 18°C eller kaldere.
  2. Finn frem doseringsskjemaet og let frem hvor mange ml av hver komponent som trengs til din mengde vann.
  3. Mål opp første komponent med en ren målesprøyte eller målebeger og rør denne godt ut i vannet før neste komponent tilføres.
  4. Mål pH-nivået, juster om nødvendig.
  5. Rør godt.
  6. Tilfør næringsblandingen til plantene.

   

  pH-nivået i næringsløsningen påvirker tilgjengeligheten av ulike næringsstoffer. Mange planter vil ha det litt surere i vekstfasen enn i blomstringsfasen. Det skyldes at nitrogen, som planter trenger mer av i vekstfasen, har høyere tilgjengelighet ved pH 5,5-5,8 mens fosfor, som planter trenger mer av i blomstringen, har en høyere tilgjengelighet ved pH 5,8-6,2.

   

  EC-nivået, eller nivået av oppløste mineralsalter måles i EC (electrical conductivity) eller mS/cm. Planter har ulik toleranse for hvilket nivå av oppløste mineralsalter røttene tåler før de tar skade. Foretrukken EC ligger som regel i området 1.0 - 2,8.

  Tilbake til bloggen