Blogg

ORDLISTE - DYRKING INNENDØRS

ORDLISTE - DYRKING INNENDØRS

A Abscisinsyre: Plantehormon. Abscisinsyre er ofte relatert til stress-reaksjoner i planter. Abscisinsyre påvirker plantene til frøhvile, knopphvile og dvale i tider med ugunstige levekår. Abscisinsyre er med på å kontrollere...

ORDLISTE - DYRKING INNENDØRS

A Abscisinsyre: Plantehormon. Abscisinsyre er ofte relatert til stress-reaksjoner i planter. Abscisinsyre påvirker plantene til frøhvile, knopphvile og dvale i tider med ugunstige levekår. Abscisinsyre er med på å kontrollere...

Gjødsel til planter

Gjødsel til planter

Gjødsel er fellesbetegnelsen på næringsblandinger til planter, enten det er av organisk eller mineralsk opphav. Planter henter grunnstoffene karbon, oksygen og hydrogen fra luften, resten av grunnstoffene plantene trenger for å...

Gjødsel til planter

Gjødsel er fellesbetegnelsen på næringsblandinger til planter, enten det er av organisk eller mineralsk opphav. Planter henter grunnstoffene karbon, oksygen og hydrogen fra luften, resten av grunnstoffene plantene trenger for å...