ORDLISTE - DYRKING INNENDØRS

ORDLISTE - DYRKING INNENDØRS

A


Abscisinsyre: Plantehormon. Abscisinsyre er ofte relatert til stress-reaksjoner i planter. Abscisinsyre påvirker plantene til frøhvile, knopphvile og dvale i tider med ugunstige levekår. Abscisinsyre er med på å kontrollere åpning og lukking av stomata (mikroskopiske spalteåpninger på bladene).


AC-motor: Motor som drives av vekselstrøm (AC). AC-motorer blir i dag ofte byttet ut med mer energieffektive EC-motorer.


Air-diffuser: Luftestein eller lufteslange. Kobles på kompressor eller pumpe for å tilføre oksygen (luft) i vann eller næringsløsning. Brukes blant annet i dypvannskulturer (D.W.C.).


Alkalisk: Basisk. pH over 7 er alkalisk.


Anioner: Negativt ladede ioner.


Avlegger: Formeringsmetode. Plantedel som tas fra en moderplanter for å utvikle røtter. Avleggere er det samme som stiklinger.B


Ballast: Strømstyrende elektrisk komponent som regulerer strømstyrken hos alle typer vekstlamper. HID-ballast styrer strømmen til HPS-, MH-, og CMH-pærer. Også LED-lamper bruker ballast til strømregulering. Noen digitale ballaster kan dimmes.


Beskjæring: Beskjæring er en teknikk som utføres for å stimulere til kompakt vekst, oppnå en spesifikk form (som i bonsai), eller frodigere blomstring.


Bladgjødsel: Svakt blandet gjødsel som sprayes på plantene for absorpsjon via spalteåpningene (stomata) på bladene.


Bonsai: Kunsten å dyrke en miniatyrutgave av et tre, busk eller hekkplante i en naturlig realistisk form.


BTU (British thermal unit): Måleenhet for varmeenergi. BTU er ofte brukt for å angi hvor mye varme en vekstlampe produserer. 1 BTU = Varmeenergi som trengs for å heve temperaturen på 1 pund vann med 1 farenheit (60°F til 61°F) ved 1 atmosfærisk trykk.C


Cellulose: Et langkjedet karbohydrat som finnes i planter. Cellulose i kombinasjon med ulike bindemiddel mellom cellulosefibrene sørger for å avstive planten. Cellulose utgjør den største delen av planters cellevegger.


CFL: Compact Fluorescent Lamp, kompakt-lysrør eller sparepære. CFL er en utgående lampeteknologi. Fra 2023 ble det på grunn av miljøhensyn ulovlig å produsere CFL-lamper i Europa. Det er fortsatt lov å selge ut det som allerede er produsert.


CMH: Ceramic metal halide er en videreutvikling av metal halide med kvarts-kjerne. CMH har høyere nivåer av UV og passer derfor godt til planter som dyrkes for terpener og eteriske oljer.


CO²: Karbondioksid. CO² er en farge-, lukt- og smakløs gass som finnes naturlig i atmosfæren vår (i lufta). Konsentrasjonen av CO² i luft kan variere geografisk og gjennom ulike årstider. Utendørs har vi nå en konsentrasjon på ca 420 PPM. CO² er nødvendig for at planter skal kunne danne energi fra sollys og vekstlamper.


«Vi mennesker puster ut CO² i relativt store mengder, grovt estimert ca 1 Kg CO² om dagen. Tenk på det neste gang du vurderer å kjøpe CO2 tabletter.. Kanskje heller snakke med plantene et par timer om dagen?»


Cytokininer: Plantehormoner. Cytokininer er en gruppe plantehormoner med stimulerende virkning på celledeling.D


Dagsnøytrale planter: Planter som blomstrer uavhengig av dagslengde kalles dagsnøytrale planter. Eksempler på dagsnøytrale planter er tomater, erter og roser.


DNA - Deoxyribonucleic Acid - Deoksyribonukleinsyre: Arvestoff. DNA er et kjemisk stoff som består av en fosfatgruppe, fire nitrogenbaser og et sukkermolekyl. DNA er biologiske byggetegninger som finnes i alle levende organismer. Foreldrene til et avkom har kopiert og videreført sitt DNA til avkommet.


Drenering: Teknikk for at overflødig vann kan renne vekk fra jord eller annet vekstmedium. Med god drenering renner overflødig vann effektivt vekk fra jord eller vekstmedium. God drenering sikrer at røttene får god tilgang på luft og gir med det gode levekår for aerobe organismer.

I potter med jord kan dårlig drenering lett føre til overvanning og en oppblomstring av anaerobe mikrober. Når jord eller jordblandinger blir stående i vann, sveller torv og kokos opp og vannet fortrenger røttenes tilgang på luft i rotsonen. Det fører etter hvert til et skadelig rotmiljø for plantene.


Dypvannskultur (D.W.C.): Deep water culture, eller dypvannskultur på norsk, er en type hydroponisk dyrking der planter står i en nettpotte over et reservoar som røttene kan vokse ned i. Ofte benyttes en luftestein og luftpumpe for å tilføre luft til vannet som røttene står i. Dypvannskultur påvirkes i liten grad av temperatursvinginger i rotsonen på grunn av mengden vann som er tilstede.E


EC - Electrical Conductivity (elektrisk ledeevne):  EC er en verdi som viser mengden oppløste næringssalter (ioner) i jord eller næringsoppløsning. En høyere konsentrasjon av plantenæring (mineralsalter/næringssalter) øker vannets elektriske ledeevne. Det er denne ledeevnen man leser av på en EC-penn eller på et EC-meter.


EC-motor (electronically commutated): Energieffektiv elektrisk motor som drives av likestrøm (DC).


Etylen: Plantehormon. Etylengass fremskynder modning av frukt, samt aldring av blomster og blader. Etylen hemmer rotvekst og lengdevekst.F


Fermentering: Gjæring. Visse bakterie-, sopp-, og gjærkulturer sørger for en delvis oksidering av organisk materiale. Ulike enzymer samhandler med mikrobene som sørger for fermentering. I lange tider har vi benyttet fermenterende mikrober for å konservere mat. I dag kan vi blant annet takke fermenteringsprosessen for mat- og drikkevarer som; yoghurt, ost, rakfisk, surkål, brød, vin, sjokolade, kaffe og øl.


Forkultivere: Å forkultivere betyr å drive fram individuelle, herdige planter fra frø eller fra stiklinger. Når vi snakker om forkultivering er det tiden fra man sår et frø, eller fra man kutter av en stikling - og fram til plantene har utviklet et solid rotsystem og er klar for å utplantes eller pottes om og plasseres i det klimaet de skal vokse videre i.


Fotosyntese: Fotosyntese er en kjemisk reaksjon som foregår i planteceller som har kloroplaster med pigmentene klorofyll, lutein eller karoten. Pigmentene reagerer med energien fra sollys, som sammen med CO2 og vann danner sukker som plantene bruker som energi. Fotosyntesen foregår hovedsakelig i bladene men kan også skje i grønne stilker/greiner og grønne frukter.


Fullspektrum vekstlys: Lamper med fullspektrum vekstlys inneholder alle fargene i det synlige fargespekteret med hovedvekt på bølgelengder som setter i gang fotosyntese. Dette oppfattes som naturlig (hvitt) lys for øynene våre, men ofte med vekt mot kaldhvitt eller varmhvitt. Enkelte LED vekstlamper har noen ekstra LED-chips som avgir UV(A) og IR-lys.


Fulvinsyrer: Humus inneholder en rekke organiske forbindelser som er fordelaktig for planters rotmiljø, deriblant fulvinsyrer.


F1 Hybridfrø: F står filial og tallet bak står for generasjon. F1 betyr første generasjon avkom etter krysning av to varieteter i samme art.  F1-hybriden har nye og bedre egenskaper enn begge foreldrelinjene, et fenomen kalt hybridstyrke (heterose).G


Gibberelliner: Plantehormoner. Gibberelliner er en gruppe plantehormoner som blant annet stimulerer til strekningsvekst.


Grønngjødsel: Dyrking av friske nitrogenfikserende planter som etter utvikling snus i jorda for å tilføre næringsstoffer og tekstur.H


Hardfør: Planter eller plantedeler som tåler lave temperaturer, ofte under 0 ºC.


Harde frø: Noen frø har ekstra hardt skall som først spirer etter flere års nedbrytning i jorda. Når man sår harde frø kan det være lurt å legge de i romtemperert rent vann noen dager før såing for å få frøene til å spire lettere.


HID-lampe (High Intensity Discharge) HID-lamper omfatter High Pressure Sodium, Metal Halide og Ceramic Metal Halide.


HPS: High Pressure Sodium - Høytrykk natriumdamp-lampe. HPS-pæren har kjerne av kvarts som blant annet inneholder natrium. Det er eksiteringen av natrium som gir lyset fra HPS et lettkjennelig oransje særpreg. HPS passer utmerket til blomstring av planter, men blir i dag ofte byttet ut med mer energieffektive LED-lamper. HPS-pærer må ha høy spenning for å tenne, derfor trenger HPS egen ballast optimalisert til effekten på pæren for å lyse opp.


Humus: Delvis nedbrutt organisk materiale. Humus inneholder organiske syrer (fulvinsyrer) og kjemiske forbindelser med høy ionebindingskapasitet, jordforbedrende egenskaper og en god evne til å holde på vann. Humus bidrar til et godt rotmiljø.


Hybridplante: Krysspollinering mellom to forskjellige arter eller varieteter med ulike egenskaper. F.eks. kan en tomatsort med god motstandsdyktighet pollineres med en tomatsort som har ekstra god aroma i et forsøk på å få frem begge egenskapene i et avkom.


Hybridfrø: To planter fra hver sin innavlslinje kan krysspollineres i et forsøk på å få frem ønskede egenskaper fra hver slektslinje i avkommet (frøet). Første generasjon krysning av innavlslinjer kalles gjerne F1 frø. Disse frøene har ikke egenskapene stabilisert og vil ha et meget variabelt avkom (F2 frø).


Hybridstyrke (heterose): Hybridstyrke oppstår i avkommet når to innavlslinjer med ulike egenskaper fra samme art krysses. Avkommet av foreldrelinjene gir plantene nye og bedre egenskaper, økt vekstpotensial og livskraft.


Hydroponikk (vannkultur): Hydroponisk dyrking betyr å dyrke planter i vann, uten bruk av jord. Planter absorberer oppløste næringsstoffer rett fra vannet de står i. Når man dyrker hydroponisk er det avgjørende å tilføre nok luft til vannet, samt justere pH for at røttene skal trives og fungere optimalt. De fleste planter kan dyrkes hydroponisk.


Hygrometer: Luftfuktighetsmåler. Måler fuktighet relativ til temperaturen i luften. Det finnes både analoge og digitale hygrometere.I


Ioner: Elementer løst i en løsning (vann) med en elektrisk ladning, i hovedsak laget av (gjødsel) salter.


Indol-3-eddiksyre: Plantehormon. Auxin har kjemisk betegnelse indol-3-eddiksyre. Auxin  stimulerer til vekst i plantene.J


Jordvarme: Ulike planteslag har forskjellige minstekrav til temperatur i rotsonen for å vokse optimalt.K


Kalk: som jordforbedringsmiddel tilføres kalk for å øke pH i jorda. De viktigste kalkingmidlene er kalkstein, dolomitt og skjellsand.


Kelvin (K): Måleenhet for temperatur. På den lave delen av kelvin-skalaen er det røde bølgelengder, mens på den høye delen av skalaen er det blå bølgelengder. 2000K - 3000K er typisk fargetemperatur på det oransje lyset fra HPS-lamper, 4000K er tilsvarende nøytral dagslys, 5000K - 7000K er typisk for fargetemperaturen på lyset fra MH-lamper, 7000K - 10 000K er kaldhvitt/blålig lys, vanligvis fra LED-lamper til overvintring eller forkultivering.


Vekstlys med en fargetemperatur under 4000K (varmhvitt) fremmer blomstring og blir oftest brukt til blomstringsfasen mens 5000K - 7000K (kaldhvitt) blir brukt til vekstfasen.


Kokosfiber: Naturlige fibre fra skallet til kokosnøtt. Mer opphakket fiber kalles ofte coir, eller kokosjord. Gode drenerende og ionebyttende egenskaper - egner seg derfor godt som vekstmedium til plantedyrking.


Klorofyll: Det finnes fire typer klorofyll i planter; klorofyll- A, B, C og D. Klorofyll er pigmenter som sitter i en del av cellene i blader og stilker (også grønn frukt). Pigmentene reagerer med lysenergien og danner sammen med CO2 og vann sukker til plantene. 


Kompostjord: Næringsrik jord av komposterte plantedeler er utmerket gjødsel og jordforbedringsmiddel. Kompostjord kan med fordel brukes til toppdressing.


Kortdagsplanter: Planter som trenger over 12 timers uavbrutt mørketid per døgn for å blomstre. Det er vanlig at planter fra tropiske strøk er kortdagsplanter.


Kloroplaster: Avgrenset område i planters celler som inneholder det lysabsorberende pigmentet klorofyll.L


Langdagsplanter: Planter som trenger mer enn 10 timer lys for å blomstre.


Obligate (kvalitative) langdagsplanter har absolutte betingelser til vekstmiljøet. Koriander, dill, oregano og spinat er eksempler på obligate langdagsplanter.


Fakultative (kvantitative) langdagsplanter har ingen absolutte krav til miljø, men vil gi bedre avkastning ved optimale vekstforhold. Salat, bladbete, erter, gulrot, solsikke, timian og mynte er eksempler på fakultative (kvantitative) langdagsplanter.


LECA: Vekstmedium. Light Expanded Clay Aggregate. Kuler/pellets av brent leire. LECA til hydroponikk er av høyeste kvalitet for å unngå ustabil pH.


LED: Light-emitting diode(s). LED-vekstlamper og LED-vekstpærer er satt sammen av flere lysdioder og har lavere energiforbruk, mindre størrelse og lengre levetid enn andre lyskilder til vekstlys.


Lumen: Måleenhet på total mengde (konsentrasjonen) synlig lys fra en lyskilde. Når det er snakk om den totale lysmengden fra en LED vekstlampe oppgis dette som regel i PPF, tilsvarende lumen.


Lux: Måleenhet for mengde synlig lys på et gitt areal. Eksempelvis vil en lampe som avgir 1000 lumen på 10 m² lyse opp arealet med 100 lux. Når man snakker om LED vekstlamper er det gjerne ppfd som er oppgitt som lysmengde over et gitt areal, tilsvarende lux.


Lysintensitet: Konsentrasjonen (tettheten) av lys-partikler (fotoner). Lysintensiteten avtar med økende avstand til lyskilden. Lysspredning er en avgjørende faktor for hvor mye lysenergien avtar.

 


M


Makronæringsstoffer: Makronæringsstoffer er grunnstoffene planter trenger mest av i rotsonen. Makronæringsstoffene betegnes N-P-K og er viktig for planters vekst, utvikling og reproduksjon.


 • Nitrogen (N)
 • Fosfor (P)
 • Kalium (K)

Høye konsentrasjoner av næringsstoffer kan være giftig for plantene. Derfor er det viktig å ikke overdosere gjødsel. Feil pH kan redusere tilgjengeligheten av et grunnstoff og gi symptomer på mangel selv om det er til stede i jord eller annet vekstmedium. Det anbefales å benytte et pH- og EC-meter for å ha kontroll på tilgjengelighet (pH) og mengde (EC) næringsstoffer i rotsonen.


Mikronæringsstoffer: Mikronæringsstoffer for planter er grunnstoffer som planter trenger i relativt små mengder for normal vekst, utvikling og reproduksjon.


 • Jern (Fe)
 • Klorid (Cl-)
 • Kobber (Cu)
 • Mangan (Mn)
 • Sink (Zn)
 • Molybden (Mo)
 • Nikkel (Ni)
 • Bor (B)

Høye konsentrasjoner av næringsstoffer kan være giftig for plantene. Derfor er det viktig å ikke overdosere gjødsel. Feil pH kan redusere tilgjengeligheten av et grunnstoff og gi symptomer på mangel selv om det er til stede i jord eller annet vekstmedium. Det anbefales å benytte et pH- og EC-meter for å ha kontroll på tilgjengelighet (pH) og mengde (EC) næringsstoffer i rotsonen.


Mikrogrønt (Microgreens):  Kortvokste, næringsfulle planter av krydder- og grønnsaksplanter. Mikrogrønt er planter som kun har utviklet kimbladene eller første bladsett. Bladgrønt er populært brukt i smørbrød og salater. Bladgrønt kan dyrkes i potter eller i brett med foretrukket vekstmedium, jord er vanlig.


Mikromol per sekund (µmol/S¹): Mål. Her for lysfluks. Mikromol per sekund angir mengden lysenergi (fotoner) en lyskilde avgir per sekund. 1 000 000 µmol = 1 mol. Planters optimale lysmengde ligger mellom 10 og 40 mol i løpet av et døgn, altså 10 000 000 - 40 000 000 µmol.


For å regne ut hvor mange µmol per sekund man trenger fra lyskilden tar man utgangspunktet i antallet mol planten trenger per døgn og regner dette om til mikromol per sekund.


Eksempel:

Lyskrevende planter som trenger 30 mol i løpet av 12 timer.


30 000 000 / 12 = 2 500 00 µmol per time.

2 500 000 / 60 = 41 667µmol per minutt

41 667 / 60 = 694.45 µmol per sekund


Mikroorganisme, mikrobe: Mikroorganismer er som navnet antyder; mikroskopiske encellede organismer. Vi kaller dem gjerne mikrober. Mikrobene omfatter bakterier, virus, protozoer (encellede parasitter), sopparter og alger. 


MH: Metal Halide vekstlampe er en videreutvikling av HPS. Med kraftig kaldhvitt lys egner metal halide seg utmerket til planter i vekstfasen, enten det er i drivhus eller i dyrketelt.


MOL: Måleenhet for stoffmengde. Her om mengden lyspartikler. Det er 1 000 000 µmol i 1 MOL.


Mold: Nedbrutt organisk materiale (humus) i jord. Mold er svart, porøs og næringsrik for planter. Omdanning av organisk materiale til mold skjer i hovedsak ved hjelp av mikrober, men også fra meitemark.


Mykorrhiza (Mycorrhiza): Nyttegjørende (symbiotiske) sopper som er funnet på ca 80% av planteartene. Mykorrhiza danner en forlengelse av planters røtter, øker planters evne til å ta opp vann og har en viss beskyttende effekt mot rotpatogener.


Mylar: BoPET (biaxially oriented polyethylene terephthalate) er en robust type transparent plast. Mylar er BoPET med et tynt lag aluminium som gir det sine reflekterende og elektromagnetisk isolerende egenskaper.N


Næringsløsning: Gjødsel som er utblandet i vann og klar til å bli tilført plantene.


NPK: Nitrogen, fosfor og kalium - makroelementene planter trenger for å opprettholde normale livsprosesser. NPK oppgis i prosent (%) av innhold.

I Norge blir NPK deklarert med elementform, ellers i Europa og USA er det vanlig å merke med oksidform. Det er grunnen til at NPK-verdien kan oppfattes høyere utenlands enn i Norge.


Nyttedyr: Nyttedyr er et supert alternativ til kjemiske sprøytemidler for å holde skadelige insekter unna plantene. Nyttedyrene spiser skadedyrene og legger seg i dvale eller dør ut når det ikke er mer å spise.O


Overgjødsling: Gjødsel som tilføres på overflaten av jord eller annet vekstmedium i løpet av dyrkingsperioden kalles overgjødsling. Når det regner eller vannes fra toppen, tar vannet gradvis med seg næringsstoffer ned i rotsonen og gjør dem tilgjengelig for plantene.P


Perlitt: Jordforbedrer av vulkansk mineralstein (Ryolitt). Oppvarming og nedkjøling av mineralsteinen omdanner den til et popcorn-lignende granulat. Perlitt kan blandes med jord for å gjøre jorda luftigere og på den måten være med på å danne et godt grunnlag for en sunn og effektiv rotsone.


PH-buffer: En pH buffer bidrar til å holde pH-nivået i næringsløsningen i balanse. Det vanligste er å bruke pH ned (en blanding av syrer) for å gjøre næringsløsningen svakt sur (pH 5,5 til 6,5).


PH-verdi: Lat.: pondus Hydrogenii eller potentia Hydrogenii. pH-verdien angir om jord, næringsløsning, stoff eller væske er sur, nøytral eller basisk.  pH-skalaen går fra 0-14. pH 7 kaller vi nøytral pH, lavere pH enn 7 betegnes surt, mens høyere verdi enn 7 betegnes basisk.


Pimpstein: Lavastein (Rhyolitt) med luftblærer som får pimpsteinen til å flyte. Granulert pimpstein kan blandes inn i vekstmedium for å gjøre det luftigere og øke dreneringsevnen.


Pinsering: Fjerning av uønskede sideskudd kalles pinsering.


PK-gjødsel: Gjødselblanding med fosfor (P) og kalium (K). PK-gjødsel brukes ofte i kombinasjon med annen NPK-gjødsel for planter som trenger høyere nivåer av fosfor og kalium i blomstringen, perioden planter utvikler blomster og frukter.


Prikling: Oppdeling av frøplanter som er sådd tett sammen, til omplanting (prikling) i potter.


PPF: Photosynthetic Photon Flux - Den totale lysmengden en vekstlampe avgir per sekund innenfor bølgelengdene 400 nm – 700 nm, bølgelengder som planter benytter til fotosyntese.


PPFD/s: Photosynthetic Photon Flux Density per sekund - Lysmengde angitt i µmol per sekund innenfor bølgelengdene 400 nm – 700 nm som planter benytter til fotosyntese med avstand til lampen tatt i betraktning. Ofte angis avstanden til lampen med @xx cm, f.eks. 500µmol/s @70 cm. Det er en viss standard at det måles fotonfluks for hver 10x10 cm i dyrketelt. Gjennomsnittet av alle målingene er PPFD-verdien som oppgis på vekstlampen. Hos produsenter som ikke oppgir avstanden er det ofte @10 cm som er avstanden µmol-verdien er målt på.


 • Lyskrevende planter med tilført CO2 som trenger 800-1200 µmol/s
 • Lyskrevende planter er planter som trenger 600-800 µmol/s
 • Halvskygge-planter er planter som trenger 300-600 µmol/s
 • Skyggeplanter er planter som trenger 100-300 µmol/s

PPM (parts per million): Målenhet. Deler per million. 

100 ppm = 1 promille(‰)

1000 ppm = 1 prosent (%)


QR


Relative Humidity (RH%): Relativ fuktighet brukes til å benevne luftfuktighet i prosent av maks mengde vanndamp luften i en gitt temperatur kan holde på. Til å måle relativ fuktighet brukes et hygrometer. Det finnes både digitale og analoge hygrometere.


Relé: Strømstyrt elektrisk bryter


Reservoar: Tank eller beholder til vann eller næringsløsning. Reservoarer brukes til hydroponiske systemer og selvvanningspotter.S


SELV (Separated extra-low voltage): «Separert ekstra lav spenning» er spenning under 120V med lav risiko for elektrisk sjokk.


Selvvanningssystem: Det finnes mange innovative vanningssystemer som fungerer litt ulikt, felles for dem er at de skal tilføre planter vannet de trenger til enhver tid.


Sphagnum: Torvmose. Også kalt hvitmose. Mye brukt i jordblandinger til planter for sine egenskaper til å holde på vann.


Sporer: Mikroskopiske formeringsceller som tilsvarer frø. Både sopp, mose og sporeplanter formerer seg via sporer.


Stikling: En bit av en plante som skjæres av for vegetativ formering. Fordelen er at den nye planten blir genetisk lik som sitt opphav.                                                                            Les mer her: Stiklinger, vegetativ formering.


Stomata (spalteåpninger): Mikroskopiske porer på over- og undersiden av bladene. Planter kan regulerer væske- og gassutvekslingen i bladene ved å lukke/åpne spalteåpningene.


Substrat: Vekstmedium. Underlaget som planter rotfester seg i. Substrat kan være jord, coco, rockwool, kompostjord, perlitt eller andre typer vekstmedium. 


Såjord: Vekstmedium til unge planter, spirer og stiklinger. Såjord er svakt gjødslet for å ikke skade nyutviklete røtter, samtidig holder såjord godt på fuktighet for å unngå uttørking i en fase plantene er svært sårbare for uttørking.T


Toppdressing: For planter som er for store til å pottes om er toppdressing en fin teknikk for å forbedre rotmiljøet. Toppdressing går ut på å forsiktig få vekk topplaget av jorden for så å fylle på ny, næringsrik jord.


Topping: Beskjæring av planters toppskudd.


Torv: Delvis kompostert sphagnum (myrmose).


Transformator (trafo): Elektronisk spenningsregulerende enhet. Brukes for å regulere spenningen når man trenger annen spenning enn det som er i strømuttaket. Trafo benyttes til LED-lamper, vifter, PCer, mobiltelefoner, m.fl.


Transpirasjon: Effekten av vann som fordamper ut av plantenes blader. Transpireringen via spalteåpninger i bladene sørger for opptak av vann og oppløste mineralsalter. Planter bruker også transpirering til å regulere temperaturen på bladene.


Trichoderma: Vanlige, nyttegjørende sopparter som finnes i jord og jordblandinger. Trichoderma beskytter planter mot skadelige sopper ved at den fortærer soppene. Noen arter Trichoderma fortærer også nyttegjørende sopper.U


Urea nitrogen: Urea er uorganiske molekyler som ved hjelp av enzymet urease er en kilde til nitrogen for planter. Pattedyr og amfibier skiller ut ca 2% urea via urin. Visste du at urin kan benyttes som nitrogenkilde til planter hvis man blander 1 del urin til 6 deler vann.


UV-lys: Ultrafiolett lys er den delen av lyset som har bølgelengder mellom 100 og 400 nm. Det skilles mellom UV(A), UV(B) og UV(C), der det er UV(A) som benyttes til plantedyrking. UV-lys som er gitt i riktige mengder vil redusere sjansen for soppangrep på blader og greiner, bidra til en kompakt vekst og en rikere produksjon av terpener og eteriske oljer.V


Varieteter (varietas, var.): Et eller flere individer i en planteart som avviker fra arten ved å ha et naturlig avvik i én av egenskapene som for eksempel form, farge, lukt eller smak på plantene. Hos kulturplanter kalles et eller flere individer med tilsvarende avvik for kultivar.


Variegering:  av variegata (latin); variert; planteindivider med form- og fargevariasjoner.


Vegetativ formering: Stiklinger, avleggere, deling, poding.


Vekstmedium: Dyrkningsmedium;  jordblandinger, perlitt, vermikulitt, kokosjord, LECA, Lechuzapon, etc.


Vermikulitt (vermiculite): Jordforbedrer. Vermikulitt er en type silikatmineraler som  fremstilles i en oppvarmingsprosess der mineralet endrer form og får egenskaper som er fordelaktige til dyrking av planter. Vermikulitt har gode ionebytte-egenskaper og en svært god evne til å holde på vann. Vermikulitt kan holde på inntil 6 ganger sin egen vekt i vann.W


Watt, W:  Målenhet for elektrisk effekt. Mengde overført energi per tidsenhet.XYZ


Zeolitt: Zeolittmineraler dannes når aske fra vulkaner treffer basisk grunnvann. Zeolitter har god dreneringsevne samt evne til å absorbere både vann og næringsioner (næringssalter). Kan med fordel benyttes som jordforbedrer for å øke dreneringsevnen og fungere som en næringsbuffer.


ÆØ


Ø: Tegn for diameter. F.eks. Ø100 mm.Å
Kilder: 

 • https://mn.uio.no/ibv/
 • https://snl.no • Plantsy.no

  ©Trygg Netthandel AS 2024

  Tilbake til bloggen